Когато здравноосигурените граждани пребивават в населено място извън постоянното им местоживеене за срок до 1 месец и се налага да получат медицинска помощ, могат да се обърнат към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие. Достатъчно е да представят здравноосигурителната си книжка. Оказаната медицинска помощ не се заплаща.

Заплаща се само законово регламентираната потребителска такса. Здравноосигурените лица, които прекарват в друго населено място период, по-дълъг от 1 месец, трябва да направят временен избор на общопрактикуващ лекар на мястото извън постоянното им местоживеене. Временният избор може да бъде със срок от 1 до 5 месеца. Той се осъществява с регистрационна форма за временен избор на общопрактикуващ лекар. Районните здравноосигурителни каси дават информация откъде могат да се закупят такива формуляри.

Подобни статии:
 

Реклама