От 1 януари 2003 г. отпада възможността осигурените членове на семейството да осигуряват неработещите( без доход или неосигурени). Здравноосигурителните вноски на децата до навършване на 18-годишна възраст (както и след навършване на тази възраст - до завършване на средно образование, ако учат редовно) се заплащат от републиканския бюджет. Осигурените членове на семейството могат да заплатят осигурителните вноски на неосигурените членове на семейството си за периода до края на декември 2002 г. със задна дата.

 

Реклама