Ако здравноосигурените граждани пребивават в друг здравен район за срок до един месец и трябва да получат медицинска помощ, могат да се обърнат към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие. Необходимо е да му представят здравноосигурителната си книжка. Ако им се налага да пребивават в друг здравен район за срок от един до пет месеца, трябва да направят временен избор на общопрактикуващ лекар. За целта закупуват от книжарница за медицинска документация регистрационен формуляр за временен избор. Формулярът се попълва от лекаря, който ще обслужва гражданите за периода на пребиваването им на новото място.

При извършване на временен избор здравноосигурените лица се ползват с всичките си права по реда на Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор. Лекарствата, които хроничноболните ползват за домашно лечение, ежемесечно се предписват от общопрактикуващия лекар или от специалиста, който временно следи състоянието им. Рецептите се изпълняват в аптеки, сключили договор с РЗОК в района, в който е упражнен временният избор.

При изтичане на срока на временния избор автоматично се възстановява постоянният избор на общопрактикуващ лекар.

Здравноосигурените лица, на които е поискано да заплатят оказаната им инцидентна медицинска помощ по време на почивка и ваканция, трябва да изискат от лекаря финансов документ за платените суми. При нарушаване на правата им на здравноосигурени, те могат да подават жалби до РЗОК, като в случаите на неправомерно взети суми прилагат копие от финансовия документ, издаден от лечебното заведение.

 

Реклама