Всяка календарна  година в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември здравноосигурените лица могат да сменят своя личен лекар. За да стане това, необходимо е да закупят от книжарниците за медицинска документация ( за София –  в  ХХІІ, ХХІХ ДКЦ) специален талон-формуляр (т.нар. регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар).  С формуляра здравноосигурените лица отиват при новоизбрания от тях личен лекар и на място попълват своите, и на лекаря, лични данни. Представят му и здравноосигурителната си книжка и третия екземпляр от регистрационната форма на първоначален избор, в случай че нямат здравноосигурителна книжка. Не е необходимо здравноосигурените граждани да уведомяват досегашния си личен лекар за извършената смяна. Това става по служебен път.

При промяна на настоящия адрес здравноосигуреното лице има право на нов избор на лекар, без да спазва определените годишни срокове. В този случай изборът се извършва с попълване на регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар, която лицето получава от районната здравноосигурителна каса.

XXII ДКЦ - София, ул."Николай Коперник" №9 /зад хотел "Плиска"/

XXIX ДКЦ - София, кв."Мотописта", ул."Георги Измирлиев" №8

 

Реклама