КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

Печат

Приложение 18 – Клинични пътеки Дата: 02.02.2010  (13 919,6KB)

Приложение 2 – Клинични пътеки, за които НЗОК сключва договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ Дата: 22.12.2009  (28,0KB)

Приложение 19 – “Изисквания за сключване на договор с НЗОК за оказване на болнична помощ по клинични пътеки" Дата: 23.12.2009  (64,0KB)

Подобни статии: