Раздел по МКБ

МКБ код

общ брой  прегледи годишно при диспансеризиращия лекар

Изследвания

общ брой изследвания годишно

Консултация със специалисти

общ брой консултации годишно

Чревни инфекциозни болести

001-009

до три

Хематологични и цитологични;

Клинична микробиология

до два

Детска гастроентерология,

Инфекциозни болести, Медицинска паразитология

две

Други болести предизвикани от вируси и хламидии

 070-079

до четири

Урина-основна програма;

 Клинично-химични;

 клинична микробиология.

до четири

Инфекциозни болести,

Детска гастроентерология,

Детска неврология.

до четири

Рикетсиози и

други инфекциозни болести, предавани от

членестоноги

080- 088

до два

Медицинска паразитология (при фебрилитет); Хематологични и цитологични, Клинично-химични 

до два

Медицинска паразитологияия

 

до два

Хелминтози

120-129

до четири

Медицинска паразитология, Хематологични и цитологични; Клинично-химични; Ехография, ЕКГ,Клинична микробиология

до три

Медицинска паразитологияия,

Детска гастроентерология,

Урология, Детска хирургия, Очни болести, Детска пневмология и фтизиатрия, Детска кардиология

до два

Болести на щитовидната жлеза

240- 246

1-ва година- до 12,

2-ра година - до 4

3-та година- до 3

Клинико-химични,

Високо специализирани медико-диагностични –хормони, ЕКГ

1-ва година- до четири

2-ра година-до две

Детска кардиология, Очни болести, Детска психиатрия,

Детска неврология

до две

Болести на други ендокринни жлези

250- 259

до 12 пъти  за диабет;

до 4 пъти за останалите заболявания

 

Клинико-химични;

Микроалбуминурия; рентгенологични изследвания-2;

НвА1с

 

до два

 

Очни болести, Детска неврология,

Детска нефрология, Детска кардиология, Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина.

до две

Недоимъчни състояния

260- 269

до четири

Клинико-химични; Ензими и електролити и олигоелемнти,

рентгенологични изследвания-2

до четири

Детска ендокринология и болести на обмяната

един

Други болести на обмяната и разстройства на имунитета

270- 279

до 4 пъти първата година от живота

до 2 пъти-след това

Клинико-химични изследвания

Клинична микробиология

- рентенологични-2

Имунологични изследвания 2

до два

 

Детска неврология,

Детска психиатрия,

Детска пневмология и фтизиатрия

един

Болести на кръвта и кръвотворните

280- 289

до четири

Хематологични и цитологични, Кръвосъсирване и фибринолиза, Изследване на урина-основна програма, Изследване на изпражнения; Клинико-химични; Хормони, ЕКГ, Аудиограма

до четири

 

Детска кардиология,

Ортопедия и травматология,

Ушно-носно-гърлени болести,

Очни болести, Детска неврология,

Детска ендокринология и болести на обмяната, Хирургия.

до два

Възпалителни заболявания на централната нервна система

320- 326

до три

ЕЕГ

до две

Детска неврология,

Очни болести

един

Наследствени и дегенеративни заболявания на централната нервна система

330- 337

до четири

ЕМГ

до две

Детска неврология,

Ортопедия и травматология,

до две

Други болести на централната нервна система

340- 349

до четири

ЕЕГ; Лекарствена концентрация

един

Детска неврология

до две

Болести на  периферната нервна система

350- 359

до четири

Високоспециализирани медицински дейности-ЕМГ; Клинично-химични; Хематологични и цитологични

до един

 

 

Детска неврология, Ортопедия и травматология, Физикална и рехабилитационна медицина

до два

Заболявания на окото и придатъците му

360- 379

до шест

 

Изследване на зрителна осторота ,

Изследване на зенични реакции,

Изследване на рефракция с предписване на очила,  Изследване на заден очен сегмент, преден очен сегмент, офталмоскопия, тонометрия, екзофталмоскопия,

Изследване на адаптация, скиаскопия, Изследване на зрително поле-периметрия или кампиметрия, Лазертерапия при диабетна ретиноспатия

до шест

Детски болести, Детска ендокринология,

до четири

Болести на ухото и мастоидния израстък

380- 389

до четири

Клинична микробиология

Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация;

Високоспециализирани медицински дейности-ковенционална аудиометрия, ларингофиброскопия.

Рентгенологични –група 2

до два

 

 

Детски болести

един

Хронична ревматична кардиопатия

390-398

В първите 6 месеца с лед пристъп – до  12 пъти, след това до три

Хематологични и цитологични;

Клинико – химични; Секрет от гърло; ЕКГ; Рентгенография

до три

 

Детска кардиология

един

Хипертонична болест

401- 405

до четири

Хематологични и цитологични;

ЕКГ, Холтер; Очни дъна

до един

Детска  кардиология, Детска ендокринология и болести на обмяната, Детска нефрология,

Очни болести

един

Други форми на сърдечната болест

 

423-429

 

 

до четири   

Хематологични и цитологични;

Инструментални –ЕКГ, ЕхоКГ;

Рентгенография

до четири

 

Детски  кардиология

 

 

един

 

Болести на артериите артериолите и капилярите

440-448

до три

Хематологични и цитологични; имунологични група 2.

до три

хематология

една

Други болести на горните дихателни пътища

 

477

 

до три

 

Хематологични и цитологични ;

КАП с алергени –по преценка на алерголога; ФИД

до един

 

Клинична алергология,

Детска пневмология и фтизиатрия

 

един

 

Хронични обструктивни белодробни болести и сродни състояния

491-493

до четири

 

Хематологични и цитологични ;

КАП с алергени –по преценка на алерголог; ФИД

до два

 

Клинична алергология,

Детска пневмология и фтизиатрия

 

един

 

Други болести на дихателната система

 516

до четири

Хематологични и цитологични;

Рентгенологични изследвания група3

до един

 

Детски болести, Детска пневмология и фтизиатрия

един

Болести на хранопровода, стомаха и дванадесетопръстника

530-537

до четири

Хематологични и цитологични;

Фиброгастроскопия

 

до две

Детска гастроентерология

 

една

Неинфекциозен ентерит и колит

555-558

до четири

Хематологични и цитологични;

фиброгастроскопия

до две

Детска гастроентерология

 

една

Други болести на храносмилателната система

570-579

до четири

хематологични и цитологични;

 Изследване на урина;

Клинично-химични;

до две

Детска гастроентерология,

Детска пневмология и фтизиатрия.

една

Нефрит,  нефрозен синдром и нефроза

580- 589

до четири

Хематологични и цитологични;

на урина – основна програма; Клинично-химични изследвания; на хуморален имунен отговор, изследване на клетъчен имунен отговор.

до четири

Детска кардиология, Ушно-носно-гърлени болести, Нервни болести, Детска ендокринология и болести на обмяната, Съдова хирургия

до две

Други болести на пикочната система

590 –599

до две

Хематологични и цитологични; на урина – основна програма; Клинично-химични; на урина за урокултура; Ултразвукова диагностика на коремните органи.

до две

Урология

 

до две

Дисеминирани болести на съединителната тъкан

 710

 

до четири

 

 

Хематологични и цитологични;

Кръвосъсирване и фибринолиза;

Изследване на урина;  Клинично-химични изследвания

едно

 

 

Детска ревматология,

Кожни и венерически болести, Нервни болести, Детска нефрология,  Детска кардиология

една

Артропатии свързани с инфекции

711

до четири

Хематологични и цитологични;

Изследване на урина

едно

Очни болести, Ортопедия и травматология

една

Ревматоиден артрит и други възпалителни поилиартрити

 

714

до четири

Хематологични и цитологични;

Кръвосъсирване и фибринолиза;

Изследване на урина;

 Клинично-химични изследвания;

Рентгенологични изследвания група 2

до две

 

Очни болести, Ортопедия и травматология, Детска ревматология

една

Анкилозиращ спондилартрит и други възпалителни спондилопатии

720

до четири

хематологични и цитологични;

Изследване на урина,

до две

 

Очни болести, Ортопедия и травматология

 

една

Спондилози и сродни заболявания

721

до четири

Хематологични и цитологични;

Изследване на урина; Рентгенологични изследвания група 3

до две

 

Очни болести, Ортопедия и травматология, Нервни болести

 

една

Други увреждания на шийната област

723

до четири

Хематологични и цитологични;

Изследване на урина; Рентгенография

до две

 

Очни болести, Ортопедия и травматология, Нервни болести

 

една

Други заболявания на синовията, сухожилията и бурсите

727

до четири

Хематологични и цитологични;

 

до две

Ортопедия и травматология

 

една

Остеомиелит, периостит и други инфекции на костта

730

до четири

Хематологични и цитологични;

Кръвосъсирване и фибринолиза;

Изследване на урина;

Клинично-химични;

Рентгенография

до две

 

Ортопедия и травматология

една

Деформиращ остеит и остеопатии, свързани с болести класирани другаде

731

до четири

Хематологични и цитологични;

Кръвосъсирване и фибринолиза;

Изследване на урина;  Клинично-химични изследвания; Рентгенография група 2.

до две

 

Очни болести, Ортопедия и травматология, Нервни болести

 

една

Остеохондропатии

732

до четири

Хематологични и цитологични;

Кръвосъсирване и фибринолиза;

Изследване на урина;

Клинично-химични изследвания;

Рентгенография група 2

до две

 

Очни болести, Ортопедия и травматология, Нервни болести

 

една

Вродени аномалии

740-759

до два

 

Очни дъна; ЕЕГ; КАТ; Трансфонтанелна ехография;

Изследване на зенични реакции,

Изследване на заден очен сегмент, преден очен сегмент, офталмоскопия, тонометрия,

Изследване на адаптация, скиаскопия, периметрия;

аудиометрия, Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация Хематологични и цитологични; Ехокардиография; ЕКГ; Хематологични и цитологични Доплерова сонография на артерии и вени

един

 

Детски болести , Очни болести,

Неврохирургия, неврология

Ушно-носно-гърлени болести, Хирургия; Кожни и венерически болести, Детска кардиология

една

 

 

Реклама