Актуален към 01.04.2010г

Навършена възраст, Начин на приложение Имунизация Ваксина
През първите 24 часа, след раждането мускулно, 0,5 мл Имунизация против хепатит тип В (I прием)   Рекомбинантна хепатит В ваксина Engerix
От 48-ия час след раждането вътрекожно, 0,1 мл Имунизация против туберкулоза БЦЖ ваксина
Един месец мускулно, 0,5 мл Имунизация против хепатит В (II прием) Рекомбинантна хепатит В ваксина Engerix
Два месеца мускулно, 0,5 мл Имунизация против дифтерия,тетанус,коклюш,полиомиелит и хемофилус инфлуенце (I прием)
Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

PENTAXIM

Два месеца,мускулно, 0,5 мл Имунизация против Стрептококкус пневмоние (I прием)
Конюгирана пневмококова ваксина
SYNFLORIX
Три месеца мускулно, 0,5 мл Имунизация против дифтерия,тетанус,коклюш,полиомиелит и хемофилус инфлуенце (IІ прием)
Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В
PENTAXIM
Три месеца мускулно, 0,5 мл Имунизация против Стрептококкус пневмоние (II прием)
Конюгирана пневмококова ваксина
SYNFLORIX
Четири месеца мускулно, 0,5 мл Имунизация против дифтерия,тетанус,коклюш,полиомиелит и хемофилус инфлуенце (III прием)
Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В
PENTAXIM
Четири месеца мускулно, 0,5 мл Имунизация против Стрептококкус пневмоние (III прием)
Конюгирана пневмококова ваксина
SYNFLORIX
Шест месеца мускулно, 0,5 мл Имунизация против хепатит тип В (III прием) Рекомбинантна хепатит В ваксина Engerix
Седем месеца вътрекожно, 0,1 мл Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират БЦЖ ваксина
Дванадесет месеца-не по-рано от 6 месеца след ІІІ-ия прием (1 година) мускулно, 0,5 мл Първа реимунизация противСтрептококкус пневмоние (IV прием)
Конюгирана пневмококова ваксина
SYNFLORIX
Тринадесет месеца подкожно или мускулно, 0,5 мл Имунизация против морбили, паротит и рубеола Триваксина морбили-паротит- рубеола Priorix
Шестнадесет месеца (1 година и 4 месеца) мускулно, 0,5 мл Първа реимунизация против дифтерия,тетанус,коклюш,полиомиелит и хемофилус инфлуенце (IV прием)
Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В
PENTAXIM
Шест години мускулно, 0,5 мл Реимунизация против дифтерия,тетанус,коклюш и полиомиелит. тетанус,коклюш и полиомиелит Тетраксим
Седем години вътрекожно, 0,1 мл Реимунизация против тубер- кулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ ваксина
Единадесет години вътрекожно, 0,1 мл Реимунизация против тубер- кулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ ваксина
Дванадесет години подкожно или мускулно, 0,5 мл Реимунизация против морбили, паротит и рубеола Триваксина морбили-паротит- рубеола Priorix
Дванадесет години мускулно, 0,5 мл Реимунизация против тетанус и дифтерия ТетаДиф ваксина
Седемнадесет години мускулно, 0,5 мл Реимунизация против тетанус и дифтерия ТетаДиф ваксина
Седемнадесет години вътрекожно, 0,1 мл Реимунизация против тубер- кулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ ваксина
От 25-ата година през 10 години мускулно, 0,5 мл Реимунизация против тетанус и дифтерия ТетаДиф ваксина
 

Реклама