Промени в Закона за промишления дизайн, в сила от 12.08.2010 г.

Патентното ведомство на Р България съобщи, че от 12.08.2010 г. влизат в сила промени в Закона за промишления дизайн, по-важни от които са следните:

  • На първо място отпада изискването да се представя документ за съгласие от Министерството на отбраната или Министерството на вътрешните работи при искане, в случаите когато промишленият дизайн на продукт е свързан с отбраната и сигурността на страната. Такива дизайни ще се регистрират вече без съгласуване с Министерството на отбраната или с Министерството на вътрешните работи.
  • Нов момент в закона са изискванията за новост и оригиналност на дизайн на продукт, който е част от съставен продукт. В този случай дизайнът, приложен към или включен в продукт, който е част от съставен продукт, се смята за нов или оригинален, ако включената в съставния продукт част остава видима при обичайната употреба на този продукт и видимите особености на частта отговарят на изискванията за новост и оригиналност. / бюлетин ИНФОБИЗНЕС
 

Реклама