Последно променен на Петък, 10 Септември 2010 10:31

ЗАКОН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ВОЙСКИ, ВОЙСКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И ВОЙСКИТЕ НА КОМИТЕТА ПО ПОЩИ И ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ В ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 
Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.81 от 13 Октомври 2009г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този закон се:

1. закриват Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения;

2. образуват държавни предприятия: "Строителство и възстановяване", "Транспортно строителство и възстановяване" и "Съобщително строителство и възстановяване" по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон като юридически лица със седалище София.

 
Чл. 2. Правата на собственост на държавата в предприятията по чл. 1 се упражняват от министър, определен от Министерския съвет, за всяко едно от тях.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ВОЙСКИ, ВОЙСКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И ВОЙСКИТЕ НА КОМИТЕТА ПО ПОЩИ И ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ В ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Подобни статии:
 

Реклама