Последно променен на Вторник, 29 Юни 2010 18:10

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 Г.

В сила от 01.01.2010 г.
Обн. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.27 от 9 Април 2010г.
Чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 2010 г. по приходите на обща сума 17 142 083,4 хил. лв., както следва:

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 Г

Подобни статии:
 

Реклама