Последно променен на Вторник, 20 Април 2010 15:29

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА С ОПТИЧНИ ДИСКОВЕ, МАТРИЦИ И ДРУГИ НОСИТЕЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ОБЕКТИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

 
В сила от 14.10.2005 г.
Обн. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.
Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Предмет на закона
Чл. 1. (1) Този закон урежда административното регулиране и контрол върху производството, включително възпроизвеждането, разпространението, внасянето и изнасянето на оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права.

(2) Този закон се прилага и за производството на оптични дискове без запис и на матрици за производството им, както и за внасянето и изнасянето на суровини за производство на оптични дискове или на оборудване за производство на оптични дискове, матрици за производството им и други носители.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА С ОПТИЧНИ ДИСКОВЕ, МАТРИЦИ И ДРУГИ НОСИТЕЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ОБЕКТИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

 

Реклама