Последно променен на Петък, 23 Април 2010 16:59

ЗАКОН ЗА ЗАБРАНА НА ХИМИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ

 
Обн. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Август 2002г., изм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.
Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Този закон урежда:

1. забраната за разработване, производство, натрупване и употреба на химическото оръжие;

2. условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори, които са предмет на международен контрол в съответствие с Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическото оръжие и за неговото унищожаване.

 
Чл. 2. Извършването на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори по чл. 1, т. 2 се контролира от държавата с цел защита на националната сигурност и интересите на страната, укрепване на международното доверие и стабилност и изпълнение на международните задължения на Република България по конвенцията.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ЗАБРАНА НА ХИМИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ

 

Реклама