Правната възможност страните по трудовото правоотношение да уговорят срок за изпитване е уредена в разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда, съгласно която когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца.

Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него. На основание чл. 70, ал. 5 от Кодекса на труда, за една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж. / МТСП

 

Реклама