Предполагаме, че въпросът Ви се отнася до това, съществува ли възможност по решение на работодателя да се разместват почивни дни през годината, като едни дни се обявяват за почивни, а други – за работни.

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда правомощието да размества почивните дни през годината принадлежи на Министерския съвет (МС). В тези случаи продължителността на работната седмица не може да бъде по-голяма от 48 часа, а продължителността на седмичната почивка - по-малка от 24 часа.

С решение на МС, което се обнародва в ДВ, разместването на почивни дни се извършва в един и същ месец, така че да не се променя броя на работните дни за съответния месец.

Работодателят няма правомощие да размества почивните дни през годината.
Ако считате, че работодателят нарушава трудовото законодателство, имате право да сигнализирате Инспекцията по труда./ Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама