Въпрос : В момента съм в отпуск за гледане на дете до 2г, като детето е на 1г. и 4м. Прието е на полудневна ясла. От кога трябва да подам молба за спиране на отпуската?

Отговор : От запитването може е видно, че в момента ползвате платен отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Редът и условията за ползването му са регламентирани в чл.46 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО). Съгласно чл. 46, ал. 7, т. 2 от КТ отпускът по чл. 164 от КТ се прекратява когато детето бъде настанено в детско заведение, вкл. детска ясла.
Задължение на ползващия отпуска за отглеждане на дете по чл. 164 от КТ е да уведоми работодателя, разрешил ползването, в случай че детето е настанено в детско заведение, за да се прекрати ползването на отпуска на основание чл. 46, ал. 7, т. 2 от НРВПО.
При прекратяване на отпуска по чл. 164, ал. 1 от КТ поради това, че детето е настанено в детско заведение, вкл. детска ясла, майката следва да се върне на работа, като законодателството не предвижда "период на привикване (адаптация)".

З Във връзка с т.н. от Вас "период на привикване" следва да имате предвид, че в Кодекса на труда е предвидена възможност за работа на непълно работно време, която е уредена в чл. 138 и чл. 138а, ал. 3.

Съгласно чл. 138, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законоустановеното работно време (непълно работно време). В тези случаи те определят продължителността и разпределението на работното време. Според чл. 138а, ал. 3, т. 1 КТ работодателят взема под внимание молбите на работниците и служителите за преминаване от работа на пълно работно време на непълно работно време, независимо дали молбите са за същото или за друго работно място, когато съществува такава възможност в предприятието.
С оглед на гореизложеното, работничка или служителка, която е майка на малко дете, има право да подаде до работодателя молба за преминаване на работа на непълно работно време, като с допълнително споразумение към трудовия договор с работодателя следва да се уговори продължителността и разпределението на непълното работно време.

 

Реклама