Трудовото законодателство урежда минималното заплащане за положения труд през официалните празници с разпоредбата на чл. 264 от Кодекса на труда, съгласно която за работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение.

Това означава, че за работата през официални празници работодателят дължи на работника или служителя най-малко удвоения размер на трудовото възнаграждение в случай, че не е уговорен в индивидуалния трудов договор по-висок размер. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама