Родителите на деца с увреждания (95% ТЕЛК) защитени ли са от уволнение?

Печат
Понеделник, 13 Май 2013 17:52

Трудовото законодателство не предвижда закрила при уволнение на родители на деца с увреждания. От запитването става ясно, че трудовият договор на съпруга Ви е сключен със срок за изпитване. На основание чл. 71, ал. 1 от Кодекса на труда, до изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие.

При прекратяване на трудовото правоотношение в срока на изпитване на основание чл. 71, ал. 1 от КТ закрилата при уволнение по чл. 333 от КТ не се прилага. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии: