Въпрос : Когато майка се връща на работа след изтичане на отпуска за отглеждане на дете до 2 годишна възраст, може ли да бъде преместена от работодателя на друга работа според чл.120 ал.1 за срок от 45дни или има някаква закрила?

Отговор : Съгласно чл. 120, ал.1 от КТ, работодателят може при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава. В този случай в КТ не е предвидена закрила майка на дете до 3-год. възраст.

Промяната по предходната алинея се извършва в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя – ал.2 на чл. 120 от КТ.

Както е видно от съдържанието на ал.1, "възлагането на друга работа"може да бъде в предвидените случаи и до 45 календарни дни общо през календарната година, независимо дали тези дни ще бъдат използвани наведнъж от работодателя или на части.
Ако работникът или служителят счита, че преместването на друга работа е незаконосъобразно изменение на трудовото му правоотношение има възможност да се обърне към инспекцията по труда или към съда./ Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама