Въпрос : Може ли работодателят да ми откаже служебен отпуск, при представена служебна бележка за кръводаряване, ако същата е предадена на четвъртия работен ден след деня на кръводаряване. Мотивът е ,че не може да се издаде заповед за служебен отпуск със стара дата.

Отговор : В разпоредбата на чл. 50 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) е установено, че работникът и служителят имат право на отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ за деня на съответното събитие и за следващия го работен ден. Когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползува в първите 2 работни дни след нея.

Видно от посочената разпоредба, и при кръводаряването отпуска се ползва в деня на кръводаряването и следващият го ден. За да може да се ползва този вид отпуск следва документа, който оправдава отсъствието да бъде представен своевременно за да се оформи полагащият се отпуск по чл. 157, ал.1, т.3 КТ. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама