Въпрос : Има ли право работодателя да ме изкарва на минус часове за месеца и да ме кара да ги отработвам в следващите месеци?

Отговор : Съгласно чл. 127, ал.1, т.1 от Кодекса на труда (КТ) работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение.

От това следва, че работниците и служителите следва да изработват пълната норма работно време, поради което работодателя не бива да допуска "недоработване"(или както посочвате " минус часове за месеца"), т.е. по-малко дни или часове от установената норма работно време. Ако работодателят допуска "недоработване" в отчетния период означава, че той не осигурява работа, т.е. не изпълнява задълженията си по чл. 127, ал.1, т.1 КТ и за останалите часове трябва да заплаща като при престой (чл. 267 КТ).
За нарушение на трудовото законодателство можете да сезирате инспекцията по труда по седалището на предприятието. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама