Съгласно изменената разпоредба на чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда /КТ/, работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при навършване на 65-годишна възраст за професори, доценти и доктори на науките.

Когато работодателят иска да прекрати трудовото правоотношение с работници или служители извън посочените в разпоредбата длъжности, съществува възможността да предложи прекратяване по взаимно съгласие на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ или да предложи прекратяване по чл. 331 КТ срещу уговорено обезщетение.

За да се прекрати трудовото правоотношение в този случай е необходимо писмено съгласие от страна на работника или служителя. Освен това, по инициатива на работника или служителя, трудовият договор може да бъде прекратен с предизвестие по чл. 326, ал. 1 КТ./ Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама