Въпрос : Лице работи на 4 часа в продължение на 1 година  -  за тази 1 година има 1 година трудов стаж и 6 месеца осигурителен стаж?

Отговор : В чл. 355, ал. 2 от Кодекса на труда е предвидено, че за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения, което означава, че при 8-часов работен ден, за 1 един ден трудов стаж на лицето ще се признае времето, през което е работило не по-малко от 4 часа. За разлика от трудовия стаж, осигурителният стаж се изчислява по различен начин. Съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време, т. е. в случая 4 часа на ден./ Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама