Въпрос : Има ли право работодател да уволни дисциплинарно работник или служител без да му е налагано каквото и да е наказание преди това.

Отговор : В чл. 189, ал. 1 от КТ е предвидено, че при определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя.

От разпоредбата следва, че наказанието следва да съответства на тежестта на нарушението. Работодателят, с оглед тежестта на нарушението преценява какво наказание да бъде наложено на работника или служителя. Трудово-правен спор във връзка с уволнение се решава от съответния съд. Срокът за предявяване на иск е 2-месечен, считано от прекратяването. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама