Съгласно чл. 19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за командировките в страната на командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката. На командирования, който изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по ал. 1.
Този размер е минимален, тъй като на основание чл. 228, ал.2 от Кодекса на труда по-голям размер може да се уговори с колективен или индивидуален трудов договор. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама