Въпрос : Как да наема лице като длъжността е определена за трудоустроен, но още не се е явил кандидат

Отговор : Съгласно чл. 2, ал.2 от Наредбата за трудоустрояването комисията по трудоустрояването определя ежегодно, но не по-късно от края на януари подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по реда на чл. 315 от Кодекса на труда (КТ). Списъкът на местата се съхранява в предприятието. Преписи от него се изпращат на териториалното поделение на НОИ и на службата по трудова медицина и при поискване - на здравния орган, който осъществява трудоустрояването.

Нито в Кодекса на труда, нито в наредбата е установено местата, които се определят за заемане от трудоустроени да са свободни. Нормално е на тези места дори вече да работят работници и служители, или назначени по-късно без определен срок, които трябва да бъдат уведомени, че местата им са определени по посочения по-горе ред. Тези работници и служители, трябва да знаят, че когато се яви кандидат за заемане на място за трудоустроен техния трудов договор се прекратява на основание чл. 325, т. 6 от Кодекса на труда. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама