Преминаването по чл. 123 от КТ се отбелязва в трудовите книжки от "стария" работодател, без да се изчислява трудов стаж и без да се оформят по реда на чл. 6 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж - т.е. "старият" работодател вписва в графа 7 съответната дата на преминаването, а в графа 8 - конкретното основание по чл. 123 от КТ.

След това на лявата страница на трудовата книжка "новият" работодател отбелязва съответните свои данни. При уреждане на трудовото правоотношение по реда на чл. 123 от КТ не е необходимо да се подписват допълнителни споразумения, освен ако не се променя някой елемент от съдържанието му – напр. длъжността.

Едва при прекратяване на трудовото правоотношение от последния работодател в трудовата книжка се оформя целият трудов стаж на работника или служителя. Съответните документи за осигурителен стаж и осигурителен доход също се издават от последния осигурител/ работодател при прекратяване на трудовото правоотношение с конкретен работник или служител /чл. 5, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване. /Въпроси МТСП

 

Реклама