Въпрос : Изтичат ми 410 дни след като родих, може ли да се върна на работа на 4 часов работен ден в същата фирма, докато продължава майчинството ми и ще получавам ли 240лв, които се дават през втората година, както и заплата ?

Отговор : След изтичане на отпуска за бременност и раждане (410 дни до навършване на 1-годишна възраст на детето – по чл. 163 КТ), майката може да се върне на работа и да не ползва отпуска по чл. 164, ал. 1 КТ за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

При завръщане на работа поради изтичане на отпуск по поради бременност и раждане по чл. 163 КТ работничката или служителката има право да предложи на работодателя изменение на продължителността и разпределението на работното време за определен срок или други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят завръщането на работа, като работодателят е длъжен да вземе под внимание предложението, когато съществува такава възможност в предприятието (чл. 167б, ал. 1 и 2 от КТ). С допълнително писмено споразумение между Вас и работодателя, сключено на основание чл. 119 от КТ, може да бъде променена продължителността на работното време по договора – от 8 на 4 часа.

Когато майката, която е осигурена за общо заболяване и майчинство, не ползва отпуска по чл. 164, ал. 1 КТ за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, а работи и ако отпускът не е прехвърлен на бащата, бабата или дядото на детето, освен на заплатата си, тя има право и на обезщетение съгласно чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване в размер на 50 % от обезщетението при отглеждане на малко дете, т.е. 120 лв. за 2013 г. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама