Въпрос : Когато даден работник е получил предизвестие за прекратяване на трудовия договор може ли да ползва болничен , ще се отложи ли прекратяването на договора и взимането на платена

Отговор : Когато работник или служител е получил предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение, няма пречка да се ползва платен или неплатен отпуск или отпуск за временна неработоспособност (който се разрешава от здравните органи).

На основание чл. 335, ал. 2 от Кодекса на труда, трудовият договор при прекратяване с предизвестие се прекратява с изтичането на срока на предизвестието. В този случай предизвеститето не се удължава със срока на временната неработоспособност и работодателят е задължен да издаде заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, както и да впише това прекратяване в трудовата книжка. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама