Въпрос : Работник представя Решение на ТЕЛК, в което пише, че му се забранява да работи нощен труд.Означава ли това,че този човек е трудоустроен.ТЕЛК не предлага друго работно място в решението си, на което да преместим работника

Отговор : След като работникът е представил експертно решение на ТЕЛК, това означава, че работодателят трябва да го трудоустрои на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи (чл. 314 КТ). В конкретния случай предписанието на здравните органи, с което следва да се съобрази трудоустрояването, е забраната за нощен труд. Съгласно чл. 317, ал. 2 КТ , предписанието задължава работника или служителя да не изпълнява съответната работа, а работодателя – да не го допуска до тази работа. Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама