Въпрос : Основната ми месечна заплата е 400 лв. , а минималния осигурителен праг за длъжността ми е 450 лв

Отговор : Трудовото възнаграждение (ТВ) се договаря между страните по трудовия договор, като размерът на основното ТВ при пълно работно време не може да бъде по-малък от минималната работна заплата за страната (МРЗ). Предназначението на минималния осигурителен доход за съответната длъжност, т.н. осигурителен праг не е да бъде съразмерен с трудовото възнаграждение.

Осигурителният праг представлява сума (осигурителен доход), върху който се начисляват дължимите осигурителни вноски. Това означава, че договореното брутното трудово възнаграждение (договореният размер на основното трудово възнаграждение и допълнителните трудови възнаграждения, ако се дължат такива) може да бъде по-малък от минималния осигурителен праг, но осигурителните вноски в този случай се начисляват върху установения за календарната година размер на минималния осигурителен доход в приложението към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. С оглед гореизложеното, договореният размер на ОРЗ може да бъде по-малък от МОД за съответната длъжност, но не по-малък от МРЗ, установена за страната при работа на пълно работно време. / Въпроси и отговори от МТСП

 

Реклама