Въпрос : Майка в отпуск, на нейното място по заместване има служителка, която също е в майчинство /детето е на 1/2 година/. Първата майка се връща на работа, какви са възможностите за втората майка

Отговор : От запитването правим предположение, че имате сключен трудов договор с втората майка за заместване на отсъстващ работник или служител по реда на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, съгласно който срочен трудов договор се сключва за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.

На основание чл. 325, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда, трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие със завръщане на замествания на работа. Това означава, че когато титуляра на работното място се завърне от майчинство (във Вашия случай когато първата майка се завърне на работа), трудовият договор с втората майка (назначена по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ) се прекратява по силата на чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ и работодателя е задължен да издаде акт за прекратяване на трудовото правоотношение (заповед за прекратяване). В този случай, закрилата по чл. 333 не се прилага. / Въпроси и отговори от МТСП

 

Реклама