Въпрос: Основание ли е намаляване обема на работа за прекратяване на договор. Как се доказва намаляване обема на работа в една администрация, не е производствено предприятие.

Отговор: В Кодексът на труда (КТ) няма изрично определение на понятието "намаляване на обема на работата", но то се извлича от практикат.

В извън производствената сфера това може да бъде например: намаляване на броя на учениците в училище; намаляване на клиентите на туроператорска фирма или в друга структура в областта на услугите; свиване на обема на служебната дейност и т.н. Следва да имате предвид, че намаляването на обема на работата е едно фактически състояние, за което не е необходимо да има писмен акт за него. Но когато работниците и служителите оспорват пред съда уволнението си на това основание, работодателят е длъжен да го докаже./ Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама