Въпрос: Работя в МВР като чистачка и получавам 240 лева, не ни се полагат 270 лева минималната заплата защото получаваме 22 % към МВР

Отговор: Съгласно член единствен от ПМС № 180 от 1 септември 2011 г. се определя нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 270 лв. и на минималната часова работна заплата 1,61 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица. Размерът на минималната месечна работна заплата се определя за пълен работен месец.

На основание чл. 1 от ПМС № 180 от 2011 г., считано от 01.09.2011 г. за пълен работен месец минималната месечна работна заплата за страната не може да бъде по-малка от 270 лв. В чл. 10 , ал. 1 от Наредбата за договаряне на работната заплата е предвидено, че минималната работна заплата е най-ниското трудово възнаграждение за отработено време или за извършена работа.
Съгласно чл. 399 от КТ цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда". / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама