Въпрос: Колко месеца е правото за парично обезщетение от бюрото по труда при прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие?

Отговор: Съгласно чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 (по взаимно съгласие) и 2, чл. 326 и 330 от

Кодекса на труда , чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за държавния служител , чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 245, ал. 1, т. 4, 6 и 8 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца. Съгласно чл. 10 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 година дневния минимален размер на обезщетението за безработица е 7,20 лв. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама