Въпрос: Възможно ли е ежедневния инструктаж за водачите в международните автомобилни превози да се извърши вечерта, когато тръгването на път става на следващия ден в 3 или 4 часа сутринта

Отговор: Съгласно чл.15, ал.1 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, за водачите в международните автомобилни превози и за водачите, превозващи опасни товари по силата на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе - ADR, и Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 15 от 2004 г.), ежедневният инструктаж се съвместява с периодичния инструктаж, провежда се преди тръгване на път и се документира в Книгата за ежедневен инструктаж. Право и отговорност на работодателя е да определи конкретната организация на провеждане на инструктажа, в зависимост от конкретните условия. Считаме че, решението, което цитирате, не противоречи на изискванията на Наредба № РД-07-2. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама