Въпрос: Ако работника работи по непрекъснат график, може ли да ползва отпуск събота и неделя, ако за него са рабoтни дни.

Отговор: С писмо № 26/287 от 05.06.2009 г., Министерството на труда и социалната политика е изразило становище относно ползването на платен годишен отпуск от работници и служители, които работят по график. Независимо от начина на изчисляване на работното време(подневно или сумирано) платения годишен отпуск по чл. 155 и чл. 156 от Кодекса на труда се ползва в работни дни по календар.

Когато работникът или служителят през съответния месец или период е отсъствал поради отпуск, разрешен по съответния ред, нормата за продължителността на работното му време следва да бъде преизчислена.За целта от броя на работните дни по календар за месеца(периода) се изваждат съответните дни в отпуск, разрешени в работни дни по календар, както и съответната част от отпуските, разрешени в календарни дни, съвпадащи с работните дни по календар.
Следователно, за да отсъства лицето в събота и неделя, които влизат в графика му, следва да се направи промяна в графика. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама