Съгласно чл. 354, т.8 от Кодекса на труда, за трудов стаж се признава и времето, през което не е съществувало трудово правоотношение в случаи, установени от Министерския съвет.

Разпоредбата на чл. 10 от Разпореждане № 224 на Бюрото на Министерския съвет от, 23 октомври 1973 г. за материални стимули за българските аспиранти (обн. ДВ бр. 89 от 1973 г.) предвижда, че времето, прекарано в редовна аспирантура се признава за трудов стаж по Кодекса на труда.Това разпореждане не е отменено. Ето защо от датата на влизане в сила на РБМС № 224 от 1973 г. и понастоящем времето на редовна аспирантура (докторантура) се признава за трудов стаж по смисъла на Кодекса на труда. При нужда този трудов стаж се доказва с документ от научната организация, удостоверяващ времето, прекарано в редовна аспирантура (докторантура). / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама