Въпрос : Може ли да бъде поискано авансовото изплащане възнаграждението за времето на ползване платения годишен отпуск на основание чл.41 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, след като е започнало ползването на отпуска и преклудира ли се това право след изтичането на тридневния срок по посочената по-горе разпоредба

Отговор : Съгласно чл. 41 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, възнаграждението за времето на ползуването на платения годишен отпуск се изплаща по искане на работника и служителя най-малко 3 дни преди началото на ползуването, а когато няма искане - по реда на изплащане на трудовото възнаграждение. Видно от разпоредбата, за да бъде изплатено възнаграждението за времето на ползване на платения годишен отпуск, искането за това следва да бъде направено от работника или служителя не по-малко от 3 дни преди същият да започне ползването на отпуска. Въведеното уточнение това да стане в определен срок преди ползването му позволява работодателят да организира осигуряване на паричните средства а работникът и служителят - предстоящия си отпуск. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама