Срок на предизвестие при трудов договор по чл.68

Печат
Четвъртък, 15 Декември 2011 19:46

Въпрос : Трябва ли задължително да се впише срок на предизвестие (3 месеца) в трудов договор на основание чл.68 ал.1 т.2 от КТ? И съответно ако не бъде вписан никакъв срок, нарушение ли ще бъде?

Отговор : Срочният трудов договор, сключен до завършване на определена работа на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда /КТ/, се прекратява със завършване на определената работа, съгл. чл. 325, т. 4 КТ.

Разпоредбата на чл. 326, ал. 2, изр. трето КТ, която предвижда, че срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора, се прилага при прекратяване на срочния трудов договор преди изтичане на неговия срок. В случай, че в трудовия договор не е посочен срокът на предизвестие, ще се приложи разпоредбата на чл. 326, ал. 2, изр. второ КТ, като това не се счита за нарушение на трудовото законодателство. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии: