Въпрос : Мога ли да ползвам платеният си годишен отпуск около коледните празници и през следващата година в началото на месец януари? Ще го загубя ли отпуска, ако не го ползвам до края на годината за която се отнася?

Отговор : Отпускът за 2011 г. следва да се ползва в календарната година, за която се полага, в съответствие с утвърдения график за 2011 г. За следващата календарна година може да се отложи ползването само на до 10 работни дни по реда на чл. 176, ал. 1 – 3 от КТ.
Следва да се има предвид, че ползването на платения годишен отпуск през следващата календарна 2012 година също става в съответствие с утвърден от работодателя график, като срокът за утвърждаването му по реда на чл. 173, ал. 1 от КТ е 31.12.2011 г. В графика може да се включва платеният годишен отпуск, ползването на който е отложено (чл. 37б, ал. 4 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските).

Съгласно чл. 173, ал. 6 от КТ платеният годишен отпуск се ползва след писмено разрешение на работодателя.
Според чл. 173, ал. 8 КТ работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя, когато той е поискан за периода, посочен в графика, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176. Следователно, задължението на работодателя да разреши ползване на поискан от работника или служителя платен годишен отпуск, е само когато отпускът е поискан за периода, посочен в графика. Ако работникът или служителят пожелае да ползва платен отпуск за период, който не е посочен в графика, работодателят не е длъжен, но ако прецени може да разреши ползването.

Разпоредбата на чл. 176а, ал. 1 КТ регламентира погасяване на правото на ползване на платения годишен отпуск. Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на 2 години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама