Въпрос : Шофьорите на товарни автомобили когато извършват вътрешен транспорт /в страната/ до друг град и приспиват там имат ли право на командировъчни пари?

Отговор : Съгласно § 3 от Постановление № 133 на МС от 14.07.1993 г., на работниците и служителите в автотранспортната дейност и железопътния транспорт, във вагон-ресторантите, в подвижните пощенски служби, подвижната охрана и други подобни дейности, при които служебната работа се изпълнява по време на пътуване до друго населено място (обект), вместо командировъчни дневни пари за покриване на допълнителните разходи за храна се заплаща не по-малко от 0,0035 лв. на всеки пропътуван километър. Когато пътуването е свързано с нощуване в друго населено място (обект) извън местодомуването, вместо за пропътуван километър може да се заплащат командировъчни дневни пари по размерите, определени с Наредбата за командировките в страната , както и да се заплащат квартирни пари по условията на същата наредба.
Следователно, когато лицата нощуват в населеното място, работодателят е този който избира начина на заплащане по реда на Наредбата за командировките в страната или по § 3 от ПМС № 133 от 1993 г. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама