Въпрос: Работя на основен трудов договор на 8 часа- щатен персонал и на допълнителен трудов договор по чл.111 на 4 часа - нещатен персонал в бюджетната сфера. При основния работодател ми се дава работно облекло, а полага ли ми се работно облекло при втория работодател като нещатен персонал.

Отговор: Разпоредбата на чл.3 от Наредбата за безплатното работно и униформено облекло предвижда, че работно облекло се осигурява, за да се запази личното облекло на работниците и служителите при извършване на възложената работа. Наредбата не ограничава ползването на работно облекло и по трудов договор за допълнителен труд. На кого и какво работно облекло да се предостави се решава от работодателя след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд при работодателя. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама