Въпрос: Работник е освободен на 10.09.2011г. Ползвал е отпуск от 20 дни за 2011 и остава с -5 дни, тъй като пропроционално на стаж му се полагат 15, а за 2010 има 5 дни. Следва ли да се изплати обезщетение по чл.224 след като е на червено с дните от 2011.

Отговор: Съгласно чл. 33, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, когато след ползуване на платения годишен отпуск в пълен размер трудовото правоотношение се прекрати в същата календарна година, работникът и служителят не дължат обезщетение на предприятието за частта от отпуската, за която не са отработили съответното време.

До края на същата календарна година работникът или служителят няма право да ползва платен годишен отпуск освен ако за новата работа се предвижда отпуск в по-голям размер.
Цитираната разпоредба означава, че ако бъде разрешен и ползван пълният размер на отпуска, полагаем се за календарната година, в която трудовото правоотношение е прекратено (в случая 2011 г.), то работникът и служителят няма да дължи на работодателя обезщетение за частта от отпуската, за която не е отработил съответното време, но до края на същата календарна година няма да има право да ползва платен годишен отпуск, освен ако за новата работа се предвижда отпуск в по-голям размер.
След като работникът или служителят има неползван платен годишен отпуск в размер на 5 дни за 2010 г., то за тях следва да му бъде изплатено парично обезщетение съгласно чл. 224, ал. 1 КТ, тъй като правото за този отпуск не е погасено по давност. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама