Съгласно разпоредбата на чл. 128а, ал. 1 от Кодекса на труда по писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен да му издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, в 14-дневен срок от искането. Исканите документи са в зависимост от конкретния случай.

Като пример могат да бъдат посочени следните документи: за размера на трудовото възнаграждение – при определяне на дължима издръжка от работника или служителя; за правото и размера на стипендията на учащи се, които се издържат от него; за изчисляване или преизчисляване на пенсия; при ползване на банков кредит – за съществуването на трудов договор и неговият вид /срочен или за неопределен срок/ и др. подобни. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама