Съгласно чл. 120, ал.1 от Кодекса на труда работодателят може при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава.

Това е изменение на трудовото правоотношение от работодателя и не променя условията на трудовия договор на лицето. Дали е налице производствена необходимост или престой се преценява от работодателя. В тези случаи считаме, че не се изисква да има вакантна щатна бройка. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама