Въпрос : Работник който е работил в Бюро по труда и 1991 г. преминава към НОИ без допълнително споразумение и промяна на работното място би ли следвало да му се изплати обезщетение за придобиване право на пенсия.

Отговор : Условията за изплащане на обезщетението при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 от КТ.
Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) се дължи от работодателя само при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването.

Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника/служителя за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия си стаж - на обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Това обезщетение може да се изплаща само веднъж.
Когато "преминаването" към друг работодател е уредено при условията на чл. 123 от КТ (правоприемство), се счита, че трудовото правоотношение не се прекратява, т.е. работодателят е "един и същ" по смисъла на чл. 222, ал. 3 КТ.
В случая, както и да е осъществено преминаването (по чл. 123 КТ или не) - посочената година 1991 г. е преди 20 години.
Преценката за "един и същ работодател" се прави за последните 10 години придобит трудов стаж на работника или служителя.
Преценката за размера на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ се прави от работодателя, който прекратява трудовия договор след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама