Въпрос : Работя като хигиенист в държавно предприятие. Прекратиха ми договора поради съкращаване на щата. След няколко дни назначиха хигиенист на граждански договор. Това не е ли прикриване на трудов договор?

Отговор : Кодексът на труда урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях. С разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда изрично е регламентирано, че отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения.

Гражданските договори (договор за услуга, за изработка и др.) се уреждат от разпоредбите на Закона за задълженията и договорите. При тях изпълнителят дължи определен резултат, като сам определя начина на работата си. Трудовият договор се сключва между работник и работодател и се урежда от Кодекса на труда. Работникът предоставя работната си сила срещу определено трудово възнаграждение, като страните уговарят определено работно място, работно време и други условия по договора. Работодателят определя характеристиките на длъжността, начина на работа, трудовата дисциплина. Съответно работникът разполага с редица субективни права (на отпуски, на обезщетения, на закрила при уволнение за определени категории лица). В практиката много често трудов договор се прикрива под формата на граждански, за да се заобиколят разпоредбите на трудовото и осигурително законодателство. В тези случаи лицето сключва граждански договор, но има определено работно място, спазва определено работно време и ежедневно предоставя работната си сила за изпълнението на функциите на определена длъжност. Ако считате, че издадената заповед е незаконосъобразна, възникналият трудово – правен спор можете да отнесете за решаване от съответния съд. Срокът за предявяване на иск е 2-месечен, считано от прекратяването. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама