Въпрос : Две години бях в майчинство. След като се върнах на работа разбрах, че за тези две години аз съм си ползвала отпуските, но аз не съм подписвала никакви молби за отпуски. Счетоводството ми е пускало сами тези молби без да знам аз, след което работодателят ми не ми ги признава.

Отговор : Времето, през което се ползва отпускът по чл. 163, ал. 1 от КТ-за бременност и раждане и по чл. 164, ал. 1 от КТ-за отглеждане на дете до 2-год.му възраст се признава за трудов стаж.

Размерът на платения годишен отпуск, на който има право работникът или служителя се определя пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж.
С оглед на горното, за времето на ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 и чл.164, ал.1 от КТ имате право на платен годишен отпуск.
Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя – чл.173, ал.1 от КТ.
В чл. 173, ал. 8 от КТ е предвидено, че работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово писмено искане или съгласие:
1. по време на престой повече от 5 работни дни;
2. при ползване на отпуска едновременно от всички работници или служители, предвидено в нормативен акт, в колективен трудов договор или в правилника за вътрешния трудов ред;
3. в случай че до определената в графика по ал. 1 начална дата за ползване на отпуска работникът или служителят не е поискал ползването му.
В случай на нарушаване на трудовото законодателство от работодателя Ви, следва да сигнализирате инспекцията по труда по седалището на предприятието. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама