Въпрос : Служител в МВР с общо 26г. трудов стаж от тях 12 в МВР;7 в МО като между тях има прекъсване от 2 месеца и останалите 7г. са приравнен стаж от трета категория. На 52 години съм и въпросът ми е : мога ли да се пенсионирам?

Отговор : Съгласно чл. 69, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт, следователите и младши следователите при освобождаване от служба придобиват право на пенсия независимо от възрастта им и при осигурителен стаж, както следва:

1. до 31 декември 2011 г. - 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони или като следователи и младши следователи;2. от 31 декември 2011 г. - общият осигурителен стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони или като следователи и младши следователи. От разпоредбата е видно, че право на пенсия възниква ако към момента на прекратяване на служебното правоотношение имате най малко 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по ЗМВР. Тъй като на основание чл. 207 от Закона за министерството на вътрешните работи трудът на държавните служители при пенсиониране се зачита като първа категория, то при преценка за правото на пенсия по реда на § 4 от КСО (ранно пенсиониране) следва да се вземе под внимание както осигурителния стаж и възрастта, така и сбора от тези два компонента. Съгласно § 4, ал. 1 от Кодекса за социалното осигуряване, до 31 декември 2014 г. включително лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд и 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако са навършили 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа категория труд и 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете. Съгласно чл. 104, ал. 2 от Кодекса за социалното осигуряване, при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст осигурителният стаж се превръща, като три години осигурителен стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория. Правото на пенсия по горния ред ще възникне, ако отговаряте на посочените в § 4 изисквания. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама