Въпрос : Възстановена съм на работа след неправомерно уволнение. Оказва се, че колегите с моята специалност са съкратени, защото няма работа. Работодателят ще ме върне на работа, но пак ще ме съкрати. Задължен ли е да прави подбор ?

Отговор : Съгласно чл. 329 КТ при закриване на част от предприятието, както и при съкращаване в щата или намаляване на обема на работата, работодателят има право на подбор и може в интерес на производството или службата да уволни работници и служители, длъжностите на които не се съкращават, за да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре.

От цитираната разпоредба е видно, че Кодексът на труда предвижда правото на работодателя, когато прекратява трудово/трудови правоотношения на предвидените в разпоредбата основания, едно от които е съкращаването в щата, да се прилага разпоредбата на чл. 329 относно подбора. Законоустановените критерии за подбор са по-високата квалификация и по-добрата работа. Подборът е право на работодателя, но има случаи, в които то се превръща в задължение. Това са случаите, при които се налага освобождаване само на част от всички работници и служители, които заемат една и съща длъжност. Тогава работодателят следва да извърши подбор, за да прецени кой/кои работници или служители от заемащите една и съща длъжност да освободи и кой/кои да останат на работа поради това, че имат по-висока квалификация и работят по-добре. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама